CÔNG TY DU HỌC Á - ÂU

Công ty tư vấn du học đứng đầu Việt Nam
Hoạt động theo giấy thép của Bộ GD&ĐT số : 12834/ĐH. Giấy phép của Sở GD & ĐT TPHCM số : 660/QĐ-GDĐT-TC
ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN

(08) 3845 8867

0903 803 373

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

(08) 3997 5573

(EXT 308)

Australia

 
 
 
 
 
 

 

 

School Logo School Name Website

Victorian Department of Education & Training

www.study.vic.gov.au

NSW Department of Education & Training

www.detinternational.nsw.edu.au

Training, International Unit Tasmania

http://www.get-tasmania.edu.au

Ozford College

www.ozford.edu.au

Phoenix Academy

http://www.phoenixela.com.au

Box Hill Institute of TAFE

www.bhtafe.edu.au

Oxford College

www.oxford-college.com.au

SIBT

www.sibt.nsw.edu.au

Kaplan Business School

http://www.kbs.edu.au

MIBT

www.mibt.vic.edu.au

ACN

www.auscampus.net/

ACL

www.acl.edu.au

PIBT

www.pibt.wa.edu.au

CIC

www.cic.wa.edu.au

QIBT

www.qibt.qld.edu.au

Eynesbury International

www.eynesbury.sa.edu.au

SAIBT

www.saibt.sa.edu.au

NAVITAS  Group

www.navitasworld.com

Holmesglen Institute of TAFE

http://www.holmesglen.edu.au

Holmes Institute

http://holmes.edu.au

Canberra Institute of Technology

www.cit.act.edu.au

Education and Training International Western Australia

www.eti.wa.edu.au

Department of Educaton and Training - Northern Territory

www.det.nt.gov.au

Canning College

www.canningcollege.wa.edu.au

Tuart College

http://www.tuartcollege.wa.edu.au

ACT Department of Education and Training

www.det.act.gov.au

Bradford College

www.bradford.adelaide.edu.au

IIBIT-University of Ballarat

www.iibit.edu.au

Australia Institute of Commerce and Language

www.aicl.nsw.edu.au

Southbank Institute of Technology

www.sbi.net.au

Le Cordon Bleu

http://www.lecordonbleu.com.au/

James Cook

http://www.jcub.edu.au

Sarina Russo Australia

http://www.russo.qld.edu.au

Swinburne University of Technology

www.swinburne.edu.au

AMES International

www.ames.net.au

Central Queensland University

www.cqu.edu.au

Our Lady of the Sacred Heart College

www.olsh.sa.edu.au

Blackfriars Priory College

www.bps.sa.edu.au

Sacred Heart College Senior

www.shcs.sa.edu.au

Murdoch College

www.murdochcollege.wa.edu.au

Murdoch Institute of Technology

www.murdochinstitute.wa.edu.au

Sydney Campus of Curtin University of Technology

sydney.curtin.edu.au

Griffith University

www.griffith.edu.au/

La Trobe University

www.latrobe.edu.au/

 

List of high schools in Australia

NO School name Website 
1 TRINITY COLLEGE www.trinity.unimelb.edu.au 
2 TAYLORS COLLEGE www.taylorscollege.edu.au 
3 VICTORIAN GOVERNMENT SCHOOLS www.study.vic.gov.au 
4 OXLEY COLLEGE www.oxley.vic.edu.au
5 WESTBOURNE GRAMMAR SCHOOL www.westbournegrammar.com 
6 CAREY BAPTIST GRAMMAR SCHOOL www.carey.com.au 
7 STOTT’S COLLEGE www.stotts.vic.edu.au 
8 TAYLORS COLLEGE www.taylorscollege.edu.au 
9 PITT WATER HOUSE www.pittwaterhouse.com.au 
10 ST PHILIP’S CHRISTIAN COLLEGE www.spccinternational.com 
11 QUEENSLAND GOVERNMENT SCHOOLS www.eqi.com.au 
12 ST PAUL’S SCHOOL www.stpauls.qld.edu.au 
13 THE GLENNIE SCHOOL www.glennie.qld.edu.au 
14 HILLS EDUCATION www.hills.qld.edu.au 
15 CANNING COLLEGE www.canningcollege.wa.edu.au 
16 TUART COLLEGE www.tuartcollege.wa.edu.au 
17 TAYLORS COLLEGE www.taylorscollege.edu.au 
18 MURDOCH COLLEGE www.murdochcollege.wa.edu.au 
19  BRAFORD COLLEGE www.bradford.adelaide.edu.au 
20 UNIVERSITY SENIOR COLLEGE www.usc.adelaide.edu.au 
21 SOUTH AUSTRALIA GOVERNMENT SCHOOLS www.decs.sa.gov.au 
22 IMMANUEL COLLEGE www.immanuel.sa.edu.au  
23 OUR LADY OF THE SACRED HEART COLLEGE www.olsh.sa.edu.au 
24 ST PAUL’S COLLEGE www.stpauls.sa.edu.au 
25 HUTCHINS SCHOOL www.hutchins.tas.edu.au 

Các tiện ích

Các Danh sách trường khác

ASIA-EUROPE Co., Ltd.
  • 52 Tran Huy Lieu, Ward 12, Phu Nhuan District, HCM City, VN
  • (8428) 3845 8867 - (84) 903 803 373
  • info-hcm@aauco.com.vn
  • View the map
OFFICE IN USA
  • 9571 Castine Drive, Huntington Beach, CA 92646
  • (001-714) 7636219
  • info-hcm@duhocaau.vn
  • View the map
LIÊN KẾT VỚI DU HỌC Á - ÂU