GIỚI THIỆU thẻ visa CHO BẠN BÈ

Chúc mừng Phạm Bá Hân đậu Visa du học Mỹ
Mã bảo vệ : (*)