GIỚI THIỆU thẻ visa CHO BẠN BÈ

Chúc mừng học sinh Ngô Thị Trúc Linh đậu Visa du học Canada
Mã bảo vệ : (*)