GIỚI THIỆU thẻ visa CHO BẠN BÈ

Chúc mừng học sinh Phan Nguyễn Tú Trinh đã đậu Visa du học Mỹ
Mã bảo vệ : (*)