GIỚI THIỆU thẻ visa CHO BẠN BÈ

Chúc mừng học sinh Nguyễn Quốc Khánh đã đậu Visa du học Canada
Mã bảo vệ : (*)