GIỚI THIỆU thẻ visa CHO BẠN BÈ

Chúc mừng học sinh Phạm Minh Tính đã đậu Visa du học Canada
Mã bảo vệ : (*)