GIỚI THIỆU thẻ visa CHO BẠN BÈ

Chúc mừng học sinh Nguyễn Hoàng Thanh Ngân đã đậu Visa du học Mỹ
Mã bảo vệ : (*)