CÔNG TY DU HỌC HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
Slide background

Danh sách các khối ngành tại trường Vancouver Island University (P1)

Trường đại học Vancouver Island có đến hơn 120 khối ngành cho các bạn du học sinh trên toàn thế giới có thể lựa chọn và theo học khi đăng ký du học Canada tại trường này.

Danh sách thông tin các khối ngành này được cung cấp bởi đại diện trường Vancouver Island University

Khoa Chuyên ngành(M), chuyên ngành hẹp(m), thực tập(I), Co-op(C), trực tuyến(0), chuyển tiếp(T)
NGHỆ THUẬT, KHOA HỌC, XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
Bằng sau đại học Ngôn ngữ & văn hóa (M)
Cử nhân nghệ thuật Nhân chủng học(M/m), Sáng tác& báo chí(M/m/I), Tội phạm học(M/m/I),Nghiên cứu truyền thông kỹ thuật số(M/m), Kinh tế(M/m), tiếng Anh(M/m), Nghiên cứu về các quốc gia đầu tiên(M/m), Địa lý(M/m), Nghiên cứu toàn cầu(M/m), Lịch sử(M/m), Ngon ngữ& văn hóa(M/m), Khoa học tự do(M/m), Nghiên cứu về truyền thông(M/m), Triết học(M/m),  Nghiên cứu Chính trị (M/m), Tâm lý học (M/m), Xã hội học (M/m), Nghiên cứu về Phụ nữ (M/m).

Bằng đại cương nhân văn                                                                                                                                         

2 năm nghiên cứu học thuật một loạt các Chủ đề khoa học xã hội và nhân văn
Bằng Thạc sĩ Thạc sĩ Quy hoạch Cộng đồng
Cao đẳng Tội phạm học
QUẢN TRỊ KINH DOANH
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh  Tài chính (M), Marketing (M) 
Cao đẳng nâng cao  Kế toán pháp lý & Điều tra gian lận (O) 

Bằng sau đại học về Kinh doanh 

Kế toán (M), Kinh doanh (M), Quản lý chung (M), Dịch vụ tài chính (M), Quản lý nguồn nhân

lực & Lãnh đạo (M), Kinh doanh quốc tế (M), Marketing (M), Quản lý phi lợi nhuận (M) 

Cử nhân Quản trị Kinh doanh 

Kế toán (M), Kinh tế (M), Dịch vụ tài chính (M), Quản trị nguồn nhân lực (M), Kinh doanh quốc tế

(M), Quản trị (M), Marketing (M) 

Cử nhân nghệ thuật 

Kinh doanh (m)
Cao đẳng  Quản trị Kinh doanh
Chứng chỉ  Quản trị Kinh doanh, Kinh doanh Rượu
THIẾT KẾ, NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN & NGHỆ THUẬT THỊ GIÁC
Cử nhân thiết kế nội thất  
Cử nhân nghệ thuật Thiết kế đồ họa (M/m), Mỹ thuật (M/m/T), Nhà hát (m), Nghệ thuật thị giác (M/m)
Cử nhân âm nhạc  Nghiên cứu nhạc Jazz
Cao đẳng Nghiên cứu nhạc Jazz, Nhà hát, Nhà hát kỹ thuật, Nghệ thuật thị giác
GIÁO DỤC
Thạc sĩ giáo dục

 Quản lý giáo dục, Giáo dục đặc biệt

Cử nhân giáo dục Lựa chọn sau khi có bằng tú tài
Cử nhân giáo dục—Sau tú tài  

Chứng chỉ Sau đại học - Giáo dục Toàn cầu

 
DỊCH VỤ SỨC KHỎE & NHÂN SINH
Cử nhân nghệ thuật   Chăm sóc trẻ em & thanh niên
Cử nhân công tác xã hội   
Cao đẳng

Chăm sóc trẻ em & thanh niên, Dịch vụ dành cho người khuyết tật, Giáo dục & Chăm sóc mầm

non, Nghề làm vườn, Dịch vụ xã hội, Vệ sinh nha khoa

Chứng chỉ

Trợ lý nha khoa, Cơ bản về Sức khỏe tâm thần, Trợ lý chăm sóc sức khỏe, Nhân viên hỗ trợ

trường học & cộng đồng

Xem tiếp các khối ngành tiếp theo của trường Vancouver Island University >> Tại đây

Bạn muốn du học?

Hãy trao đổi với chuyên gia tư vấn ngay .

Quốc gia bạn muốn du học
Lịch hội thảo

Có thể bạn quan tâm

Báo chí nói về chúng tôi
Zing
Vnexpress
Dân trí
Thanh niên
Tuổi trẻ
Đối tác

Bạn muốn trở thành đối tác của chúng tôi

Vui lòng liên hệ: tuvan@duhocaau.vn

s