GIỚI THIỆU nhận định khách hàng CHO BẠN BÈ

Khách hàng Trịnh Trung Tính
Mã bảo vệ : (*)