GIỚI THIỆU thẻ visa CHO BẠN BÈ

Chúc mừng học sinh Nguyễn Lê Hải Điền đã đậu Visa du học Mỹ
Mã bảo vệ : (*)