GIỚI THIỆU thẻ visa CHO BẠN BÈ

Chúc mừng học sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trâm đã đậu Visa du học Mỹ
Mã bảo vệ : (*)