GIỚI THIỆU thẻ visa CHO BẠN BÈ

Chúc mừng học sinh Nguyễn Thị Bích Diệp đã đậu Visa du học Canada
Mã bảo vệ : (*)