GIỚI THIỆU thẻ visa CHO BẠN BÈ

Chúc mừng bạn Nguyễn Ngọc Phương Uyên đã đậu Visa du học Mỹ
Mã bảo vệ : (*)