GIỚI THIỆU thẻ visa CHO BẠN BÈ

Chúc mừng học sinh Đặng Lê Mỹ Khánh đã đậu Visa du học Mỹ
Mã bảo vệ : (*)