GIỚI THIỆU thẻ visa CHO BẠN BÈ

Chúc mừng học sinh Nguyễn Minh Trí đã nhận được visa Du học Canada
Mã bảo vệ : (*)